صد و بیست و یک روزگی؛ وقتی دلم می‌خواد بغلم کنین‌ن‌ن...

(عکس گل صد و بیست و یک روزه یک)

بعد از ته دل می‌خندم و صدای ذوق درمی‌آرم که دیگه طاقت نیاره و بلندم کنه...

(عکس گل صد و بیست و یک روزه دو)

مامان خانم توی نی‌نی‌سایت خونده که من فقط تا یک سالگی اینطوری «با دست و پا» می‌خندم. چه کم!

(عکس گل صد و بیست و یک روزه سه)

بعد می‌بینم انگار مامان خانم نگرفت چی می‌گم. شروع می‌کنم به تند و تند دست و پا زدن...

(عکس گل صد و بیست و یک روزه چهار)

(عکس گل صد و بیست و یک روزه پنج)

خب مامان خانم! تو عکستو بگیر. هوم! اصلن خودم پا می‌شم..

(عکس گل صد و بیست و یک روزه شش)

/ 0 نظر / 52 بازدید