سلام سه ماهگی!

(عکس گل نود و سه روزه)

"شب اومد و ستاره
تو آسمون نشسته
نه یک، نه ده، نه صدتا
هزار هزار تا دسته

ستاره توی شب‌ها
چراغ آسمونه
مثل گل و بنفشه
تو باغ آسمونه

یک کمی این طرفتر
ماه قشنگ و زیباست
دلش گرفته امشب
برای اینکه تنهاست"*

* شعر از علی اصغر نصرتی

(عکس گل نود و سه روزه)

"کی به این خورشید می گوید نخواب؟
آفتابت را بتاب!
کی زده فوارۀ رنگین
توی حوض آسمان؟
از کجا آورده دریا آب را؟
شب گل مهتاب را؟
کی به آهو یاد داده سبزه را؟
شبدر خوشمزه را!
کی لباس شاپرک را دوخته؟
گل به او آموخته!
کی به دل‌ها مهربانی داده است؟
شادمانی داده است!
او خدای مهربان و خوب ماست
هر چه هست از این خداست!"*


* شعر از ناصر کشاورز

(عکس گل نود و سه روزه)

"خورشید خانم که خسته بود
رفت پشت اون کوه کبود
هلال ماه ابرو کمون
نشست کنار آسمون
ستاره‌ها دور و برش
الماس‌ می‌ریختن به سرش
وقتی که شب سحر شد
خروس از اون خبر شد
قوقولی قوقو رو سر داد
به بچه‌ها خبر داد:
کی خواب و کی بیداره!
صبح شده وقت کاره!"*

* شعر از پروین دولت‌آبادی

/ 0 نظر / 56 بازدید