صد و سی و هفت روزگی؛ دنیای شعر فرشته‌ها

گلم! همیشه فکر می‌کردم منزوی‌ و امین‌پور‌ها بودن؛ حالا فکر می‌کنم کشاورز و شعبان‌نژادها بودن، عــالمی داره!

"زنگوله پا کنار جو راه می‌ره
زیر درختهای هلو راه می‌ره

جست می زنه روی دو پا
می زنه زیر شاخه‌ها

از رو درخت، چند تا هلو
گیر می‌کنه به شاخ او

باغ هلو که ساکته همیشه
پر از صدای حرف و خنده می‌شه

زنگوله پا باغ رو به هم می‌زنه
شده درختی که قدم می‌زنه"*  گاوچران

(عکس گل صد و سی و هفت روزه)

* شعر از افسانه شعبان‌نژاد

/ 0 نظر / 11 بازدید