صد و هفتاد و چهار روزگی؛ وقتی چشمات هم می‌آد / دو ستاره کم می‌آد...

فرشته خانم! بین این همه عکس که تا حالا از خواب نازت گرفتم، این یکی فرق داره؛ من نه تکونت می‌دادم، نه لالایی می‌خوندم؛ فقط داشتم تماشات می‌کردم که با موهای فرشته خانمت سرگرمی. بعد سرتو چرخوندی و چشمات هم اومد!!

"آهای مهتاب پاورچین
پاورچین سایه ورچین
در گلخونه بازه
عزیزم خواب نازه..."

(عکس گل صد و هفتاد و چهار روزه)

/ 0 نظر / 7 بازدید