عاشورای خ.و.ن.ی.ن...

مامان بده دیگه خودم به روز می‌کنم!

(عکس گل دویست و ده روزه یک)

بذار اول ببینم امروز خیابونا چه خبر شده!!

(عکس گل دویست و ده روزه دو)

یادداشت مامان خانم: گلم! یادم بنداز یه دفعه مفصّل باید برات خاطرات سیاسی بگم! از خردادی که تو به دنیا اومدی تـــــــا ........

/ 0 نظر / 72 بازدید