فکر و خیال...

چند روزه بیخود و بیجهت با خودم درگیرم. در حال بازی مازی با آلما ییهو نگاه می‌کنم به خودم که مثلن یه ساعته دارم دربارۀ بزرگیای آلما فکر و خیال می‌بافم و ... مثلن حرص می‌خورم که اگه آلما خانم فردا پس‌فردا ازم شاکی شد که چرا همۀ زندگیش توی نت ولوئه؟ بعد تصمیم گرفت کلـــّن بزنه وبشو نیست کنه؟ بعد ... تکلیف این همه وقتی که من واسه آپ کردن این پستای جینگیلی کردم، چی می‌شه؟ هان؟!

(عکس گل 232 روزه)

/ 0 نظر / 6 بازدید