دویست و پنجاه و سه چهار پنج روزگی...


(عکس گل 253 روزه)

 

این لافکادیوست؛ بچه شیری که جواب گلوله رو با گلوله داد!
(عکس گل 255 روزه)
اینم که منم؛ بچه ببری که ...؟
(عکس گل 255 روزه)
این آقا خوش‌تیپه هم که داییمه که ...؟
(عکس گل 255 روزه)

که؟ که هنوز کسی نمی‌دونه که ما (من و دایی کوچولو) سرخط کدوم قصه‌ها‌ قراره باشیم...
(عکس گل 254 روزه)

... آخ! فعلن پاشم،
(عکس گل 255 روزه)
برم،
(عکس گل 255 روزه)
این سی‌دی رو عوضش کنم!
(عکس گل 255 روزه)

/ 0 نظر / 106 بازدید