بسیار سفر باید...!

(عکس گل صد و چهل و هفت روزه دو)

(عکس گل صد و چهل و هفت روزه سه)

آخر شب...

(عکس گل صد و چهل و هفت روزه چهار)

صد و چهل و نه روزگی؛ کدو تنبل!

امروز حضرت ما یه کم از کدو حلوایی که بابابزرگ پخته بود رو خوردیم و این به‌به خوشمزه به برنامه غذاییمون اضافه شد.. :)

(عکس گل صد و چهل و نه روزه)

صد و پنجاه و یک روزگی...

(عکس گل صد و پنجاه و یک روزه یک)

این تل رو مامان خانم خودش برام دوخته!!

(عکس گل صد و پنجاه و یک روزه دو)

پوشیدم خوشگل شدم؛ مثل دسته گل شدم!!...

(عکس گل صد و پنجاه و یک روزه سه)

/ 0 نظر / 6 بازدید