قایق موتوری!

امروز مامان خانم که داشت ظرف می‌شست، منم با قایق موتوریم یه سر اومدم توی آشپزخونه، ببخشید دریا!، تا پارو بزنم!!...
(عکس گل 266 روزه)
بلکه‌مم واسه نهار یه ماهی‌ بگیرم!
(عکس گل 266 روزه)
(نه  امروزم روز ما نبود! باز مجبوریم نون خالی بخوریم!)
(عکس گل 266 روزه)

/ 0 نظر / 7 بازدید