صد و شصت و هفت روزگی؛ غلتیدیم بالاخره!

(عکس گل صد و شصت و هفت روزه دو)

اِ مامان خانم نخند!

(عکس گل صد و شصت و هفت روزه سه)

بعد، وقتی مامان خانم منو گذاشت زمین که بره بیرون، بنده (بالاخره) خودم غلتیدم، غلتیدنی!

(عکس گل صد و شصت و هفت روزه چهار)

حالا مامان خانم نمی‌دونه فکر کنه ربطی بین اون فیلم دیدن و این غلتیدن وجود داشت واقعن یا ... نه؟!

/ 0 نظر / 66 بازدید