صد و نوزده روزگی؛ سیب جان سلام!

(عکس گل صد و نوزده روزه یک)

"توی این دلم
چند تا غم است
فکر می‌کنم
سیب، آدم است!

فکرهای من
نیستند عجیب
غصّه می‌خورم
من برای سیب

سیب را همه
پوست می‌کنند
نصف می‌کنند
گاز می‌زنند

زود می‌شود
سیبشان تمام
یک نفر نگفت
سیب جان سلام!"*

(عکس گل صد و نوزده روزه دو)

* «سیب جان سلام!» ناصر کشاورز

/ 0 نظر / 43 بازدید