خمسه

(عکس گل صد و شصت و دو روزه دو)

و دارم تلویزیون می‌بینم!

(عکس گل صد و شصت و دو روزه سه)

صد و شصت و سه روزه آلما بلااااا...

تهران که بودیم، حضرت ما نشانه‌های اولین مرحله مهم در رشد عاطفیمون را بروز دادیم: نگرانی در برابر غریبه‌ها! و تا الان این رشد عاطفی به جایی رسیده که مامان خانم باید همیشه همبشه جلوی چشمای فرشته‌ش باشه تا نگرانیشو نبینه:

(عکس گل صد و شصت و سه روزه)

این هم حضرت ما در تقلاّی غلتیدن:

(عکس گل صد و شصت و سه روزه)

صد و شصت و پنج روزگی...

_ساعت ده صبح_ من نصف شیرمو خوردم و منتظر صبحونه (فرنی) می‌باشم...

(عکس گل صد و شصت و پنج روزه یک)

_ساعت ده و ده دقیقـــه..._

(عکس گل صد و شصت و پنج روزه دو)

_ساعت ده و نیم_ من جیغ می‌کشیدم؟ من؟! نی‌نی به این خوش‌اخلاقی!...

(عکس گل صد و شصت و پنج روزه سه)

خب از قدیم گفتن گشنگی نکشیدی خوش‌اخلاقی یادت بره!!

صد و شصت و شش روزگی...

مامان بده خودم بلدم!

(عکس گل صد و شصت و شش روزه یک)

(عکس گل صد و شصت و شش روزه دو)

ببَرش سیر شدم!

(عکس گل صد و شصت و شش روزه سه)

آبم خودم بلدم...

(عکس گل صد و شصت و شش روزه چهار)

(عکس گل صد و شصت و شش روزه پنج)

/ 0 نظر / 56 بازدید